Huyện Vị Thủy: Đoàn công tác Huyện ủy làm việc với Hợp Tác xã Tân Long

Ngày 14/9/2020 vừa qua Ban lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tường cùng Tổ Kỹ Thuật Nông nghiệp xã tiếp Đoàn Chủ tịch huyện Vị Thủy, dẫn đầu Đoàn là Ông Nguyễn Văn Vui - Bí thư huyện Ủy- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vị thủy đến làm việc tại Hợp tác xã Tân Long, ấp Tân Long xã Vĩnh Tường.

Sản phẩm “Gạo sạch Vị thủy” của Hợp tác xã Tân Long, xã Vĩnh Từơng đã và đang được Hợp tác xã xây dựng thương hiệu, từng bước đưa ra thị trường.

Nhằm đánh giá sản phẩm “Gạo sạch Vị thủy”, canh tác bằng phân hữu cơ sinh học để tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng cũng như lợi nhuận kinh tế của sản phẩm để từ đó triển khai nhân rộng trong dân, giúp nông dân làm ra những sản phẩm an toàn phục vụ cho bản thân và xã hội.

Trong buổi làm việc với Hợp tác xã được Ông Nguyễn Văn Vui góp ý: “Hợp tác xã phải tập trung làm sản phẩm “Gạo sạch Vị thủy” phải đảm bảo an toàn, chất lượng, làm theo qui trình phân sinh học, nhằm giữ vững được thương hiệu. Cần phải làm từng bước, chuẩn bị vùng nguyên liệu và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Và có thể làm thêm 1, 2 sản phẩm khác làm từ “Gạo sạch” như rượu, bánh, kẹo,...Huyện sẽ hỗ trợ, đầu tư thêm để Hợp tác xã phát triển hơn trong tương lai

Qua trao đổi với Đoàn Ông Nguyễn Văn Thích (Giám đốc HTX Tân Long) tâm sự: Hợp tác xã đang gặp khó khăn về vốn do phải đối ứng các trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, bên cạnh đó Hợp tác xã còn phải đầu tư xây dựng thương hiệu “Gạo sạch Vị thủy” nên hơi bấp bênh. Được Ban lãnh đạo các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ cho Hợp tác xã rất vui mừng và phấn khởi.

Sau khi làm việc xong với Hợp tác xã Tân Long Đoàn đã thăm mô hình lúa an toàn, sử dụng phân sinh học của Hợp tác xã đang canh tác, nắm tình hình phát triển cây lúa, hiệu quả từ mô hình và cũng không quên động viên Hợp tác xã phát huy tinh thần, phát triển sản phẩm “Gạo sạch Vị thủy” và Mô hình lúa an toàn, sử dụng phân sinh học ngày càng nhân rộng cũng như đề nghị Tổ Kỹ Thuật thường xuyên hỗ trợ kỹ thuật giúp Hợp tác xã phát triển bền vững.


Ảnh: Đoàn UBND huyện thăm mô hình thăm mô hình lúa an toàn, sử dụng phân hữu cơ sinh học trong canh tác lúa

Đỗ Thị Thùy Dương
VCKT xã Vĩnh Tường